Byggeprocessen

Et forløb ser typisk således ud

Som bygherre er der mange ting at holde styr på, og måske er man lidt nervøs for, om man nu har styr på det hele. Her kommer Møller Arkitektur ind i billedet, og vi er her for at sikre, at I kommer bedst muligt igennem hele forløbet, så I til sidst kan stå med det drømmehus, som I altid har drømt om.

Der er mange forskellige former for byggeprojekter, men som regel vil de gennemgå nogle bestemte faser. Herunder vil vi gennemgå forløbet for et nyt enfamilieshus:

1. Indledende møde med bygherre

Dette er det vigtigste møde af dem alle. Her skal I som bygherre have tid og plads til at få sat ord på jeres tanker og drømme for det fremtidige byggeprojekt. Når rammerne er afklaret, bliver der udarbejdet et tilbud, hvorpå Møller Arkitektur og bygherrens aftaler klart er defineret, så der er klare og sikre rammer for det fremtidige arbejde ud fra økonomi, design og drømme.

Materiale:
Samarbejdskontrakt.

2. Projektforslag

Fasen hvor Møller Arkitektur fremviser forslag til jeres nye hus ud fra de drømme og idéer, der blev defineret til det indledende møde.

Materiale:
Gennemlæsning af lokalplan, tjekke for evt. tinglysninger, tjekke om byggeretten er overholdt.
Situationsplan, grundplaner, facader og visuelle tegninger udvendig og indvendig.

3. Myndighedsprojekt

Fasen hvor tegningsmaterialet bliver gennemarbejdet for at kunne sendes til myndighedsbehandling.

Materiale:
Sikre at lokalplansbestemmelser er overholdt, tjekke for evt. tinglysninger, tjekke om byggeretten er overholdt – hvis ikke dette er tilfældet, udarbejdes der en dispensationsansøgning. Situationsplan, grundplaner, facader med mål og koter som sikrer, at kommunen har de fornødne oplysninger til sagsbehandlingen.Der kan opstå ekstra krav om materiale eller beskrivelser fra sagsbehandleren, og dette vil altid være dækket ind under vores aftale, så bygherre trygt kan stole på, at vi tager alt dialog og håndtering af sagen med myndighederne..

4. Hovedprojekt/udbud

Fasen hvor tegningsmaterialet bliver detaljeret, så håndværkerne kan give pris og bygge ud fra materialet. Der vil udover tegningsmaterialet blive lavet en beskrivelse, som sikrer, at alt er beskrevet, og datoer og tidsplaner er understreget for den udførende. Der bliver eksempelvis også lavet energiramme og ingeniørrapport i denne fase.

5. Kontrakt mellem bygherre og entreprenør

Dette er fasen, hvor bygherre og entreprenørerne udarbejder kontrakt for hele byggeforløbet, som er funderet på baggrund af udbudsmaterialet.

6. Udførelsen

Byggeriet er gået godt i gang. I dette tilfælde har bygherre valgt at benytte Møller Arkitektur til at udføre fagtilsyn med byggeriet og derved sikre, at alt det tegnede og beskrevet bliver efterlevet.

7. Et års og fem års gennemgang

Lad ikke synet og glæden ved en nybygget eller nyrenoveret bolig gøre jer blinde på et par småfejl hist og her – det er der ingen grund til. Lige før byggeriets første fødselsdag er det tid til 1 års gennemgang af huset både udvendig og indvendig. Det er jeres ansvar at indkalde jeres entreprenør til eftersynet, og det er en god idé at være godt forberedt.

Møller Arkitektur sikrer, at alt bliver tjekket og gået igennem, og at vi får noteret både stort og småt, som vi derefter foreligger jeres entreprenør. Han har nu pligt til, efter nærmere aftale med jer, at udbedre de ting, der ikke fungerer optimalt.

5 års gennemgangen ved nybyggeri fungerer efter samme princip. Det er klart, at hvis vi kender både huset og hinanden, så er det en forholdsvis smal sag at gennemføre tilsynet.

Lad os mødes

I er velkomne til at kontakte os, og så kan vi sætte os ned og tage en snak om jeres projekt. Vi er også at finde på de sociale medier, Facebook og instagram, hvor I er velkommen til at følge med i nye projekter, og hvad der ellers sker i firmaet.
Kontakt os endelig via formularen eller en af nedenstående ikoner.

30 60 05 29
Tak for din besked, jeg vender tilbage ASAP
Oops! noget gik galt med formularen, venligst prøv igen